Vítejte

Vážený návštěvníku, tyto stránky byly vytvořeny, aby zjednodušily pohled na výživu, projasnily vliv dlouhodobého působení výživy na zdraví a poskytly pomoc při utváření základní uživatelské znalosti látek zdraví ovlivňujících.

Nekladou si za cíl směřovat pouze jedním směrem, ale poskytnout širší informace, ze kterých je možno si vybrat a úspěšně použít.

A to vše pokud možno jednoduše, prakticky a přesto odborně, s využitím nejméně dvacetiletých reálných zkušeností stovek konkrétních lidí, kteří přispěli svými osobními zkušenostmi.

Odborné citace jsou pečlivě vybrány z knih fundovaných autorů, z nichž většina je světoznámých a o jejichž odborný názor je možno se s důvěrou opřít.

ZODPOVĚDNOST
JEDNODUCHOST
PRAKTIČNOST
ODBORNOST
ÚČINEK
UŽITEK
VÝVOJ
CÍL